Sunday, November 20, 2011

Pengenalan Kementerian Pelajaran Malaysia

Visi KPM: Sekolah Unggul Penjana Genarasi Terbilang

Misi KPM: Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti


Menteri Pelajaran
Y.A.B. Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Bin Haji Mohd. Yassin


Timbalan Menteri Pelajaran I
Y.B. Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong

Timbalan Menteri Pelajaran II
Y.B. Dr. Haji Mohd Puad Bin Zarkashi
Ketua Setiausaha
Y.Bhg. Dato' Dr. Rosli bin MohamedKetua Pengarah Pelajaran Malaysia
Y.Bhg. Dato' Sri Abd. Ghafar bin Mahmud


No comments:

Post a Comment